Göteborgs Stad anlitade Olden Bygg & Miljö för kontrollansvar av både rivning och nybyggnation av en gammal skola i Högsbo.

En gammal skola i Högsbo skulle rivas för att man ville göra en ombyggnation av skolan på samma plats. Under tiden som stora delar av skolan revs, behöll man en del som eleverna fick undervisning i. Vår certifierade KA fick i uppgift att ta hand om processerna för både rivning och ombyggnation från start.

Arbetet innefattade platsbesök, möten med beställare och entreprenör, insamling av nödvändiga intyg och att fånga upp de viktigaste delarna i projektet. För att beställaren ska kunna uppfylla de högt satta krav som samhället har på skolor, måste man ha full koll på vad som ska installeras och hur det byggtekniska ser ut. I en skola ställs mycket höga krav på personsäkerheten och brandrisken.

Vår KA var drivande hela vägen och presenterade i slutskedet all den nödvändiga dokumentationen som krävdes för att få ett positivt slutbesked från byggnadsinspektören.

Efter nybyggnationen ansvarade vi även för rivningen av skolans sista del som eleverna temporärt hade fått undervisning i. Efter 3 etapper hade man rivit en del, byggt på nytt och till sist rivit den kvarvarande delen av den gamla skolan.

BESTÄLLARE: Göteborgs Stad

STORLEK: 3960 m²

REGION: Högsbo

TIDPERIOD: September 2013 – December 2016

KONTAKTPERSON

Mattias Freiholtz

KA behörighet K enligt RISE
Projekt- & byggledning
Godkänd Byggdoktor
+46 (0) 705 33 91 21 mattias@olden.se

Andra projekt