Fastighets­förvaltning

När något ska åtgärdas i fastigheten så hjälper vi er att ta in förslag från entreprenörer. Vi finns med vid den långsiktiga planering, genomförande och uppföljning . Med våra byggkonsulter i ryggen som granskar offerter och avtal, kan vi garantera att er förvaltningen sköts på bästa sätt.

Med en långsiktig underhållsplan kan vi jobba proaktivt med er fastighet och spara pengar genom att samordna åtgärder och välja de, för uppdraget, bäst lämpade entreprenörerna.

OVK l

3|6

Beroende på ventilationssystem skall Obligatorisk ventilationskontroll genomföras i fastigheten med jämna intervaller. Var 3:e år för dem med FT-, FTX-ventilation och var 6:e år för dem med S-, F-, Fx-ventilation. Det är myndighetskrav som infördes 1991 av regering och riksdag med syfte att säkerställa en bra ventilation inomhus, såväl på arbetsplatser som i hemmet. Kraven har sedan dess ökat, både på den som genomför OVK:n och på hur ventilationen ser ut.

Summa per laddstation

15 000

Det är den maximala summan per laddstation som går att få i bidrag och det täcker max 50% av investeringen. För den bostadsrättsförening som vill bidra till en bättre miljö samtidigt som den erbjuder sina delägare möjligheten till alternativa drivmedel går det att ansöka om medel för detta. Investeringsstödet kan sökas via Naturvårdsverket och syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser.

I vår fastighetsförvaltning ingår att

 • Vara delaktig i kontakterna med föreningens anlitade leverantörer.
 • Företa regelbundna besiktningar av föreningens fastigheter, installationer och allmänna utrymmen samt upprätta besiktningsprotokoll tillsammans med styrelsen.
 • Kostnadsberäkna fastighetens underhållsbehov utifrån de statusbesiktningar som genomförs.
 • Hjälpa till med uppdateringen av underhållsplanen.
 • Se till att nödvändiga och löpande underhållsåtgärder blir upphandlade och utförda.
 • Upprätta förfrågningsunderlag vid anbud samt beräkna entreprenader inom fastighetsskötsel, lokalvård, markskötsel och alla övriga entreprenadarbeten.
 • Hjälpa till så att aktiviteter som härstammar från myndighetskrav inte förbises utan blir genomförda på rätt sätt och med korrekt intervall.
 • Lokalanpassningar och andra förbättringar.
 • Skadeutredningar.
 • Övervaka de ingångna avtalen föreningen har så att de kan omförhandlas eller avslutas i tid.
 • Kontakt med myndigheter.
 • Söka möjliga bidrag vid nya installationer.
 • Bidra med ett brett kontaktnät av kunniga och kompetenta leverantörer.

Ansvariga konsulter

Behöver ni hjälp med fastighetsförvaltningen i er bostadsrättsförening? Hör av er till någon av våra konsulter så hjälper vi er att komma igång.

Kajsa von Oldenskiöld

VD
Brf Konsult - Styrelsestöd
Projektledare

+46 (0) 700 39 31 00
kajsa@olden.se