Miljöinventering

Innan en byggnad rivs eller byggs om skall en miljöinventering utföras. Den skall bifogas i kontrollplanen för att få rivningslov och redovisar mängd och lokalisering av farligt avfall så att det omhändertas på bästa sätt för både människa och miljö.

Med en väl utförd inventering får ni koll på projektets förutsättningar och samtidigt ett bra underlag till upphandlingen av rivningsentreprenör. Resultatet blir att ni slipper ovälkomna överraskningar, kostsamma ÄTA-arbeten och en hälsofarlig arbetsmiljö under rivningen.

Ton asbest i gamla byggnader

400000

Det bedöms finnas cirka 400 000 ton asbest i gamla byggnader och konstruktioner runt om i Sverige. Asbest totalförbjöds 1982 i Sverige och var innan dess ett mycket vanligt byggmaterial tack vare dess egenskaper.

Avfallstyper

1000

I avfallsförordningen finns cirka 1 000 avfallstyper. Cirka 400 av dessa utgör farligt avfall och är ämnen som behöver tas hänsyn till vid en miljöinventering.

En utförlig kartläggning av ämnena

Byggnader kan innehålla allt från äldre material såsom asbest, PCB, tjära och blåbetong till nyare ämnen som ftalater och klorparaffiner. Olden lägger stor vikt vid en noggrann inventering som leder till att förutsättningarna för projektet blir tydliga. Vi hjälper er inför och under rivningsprocessen i form av miljökontroll, anmälan, kontrollansvar samt i kommunikationen mellan beställare och myndighet. Hållbarhet är en grundläggande faktor för oss och återfinns i hela vårt tankesätt. Är det möjligt att återanvända rivningsmassor upprättar vi de handlingar som behövs för att göra det möjligt.

RELATERADE PROJEKT

Ansvarig konsult

Behöver ni hjälp med en miljöinventering inför en rivning eller bara vill ha en statusrapport på fastigheten? Hör av dig så hjälper vi dig.

Kajsa von Oldenskiöld

VD
Brf Konsult - Styrelsestöd
Projektledare

+46 (0) 700 39 31 00
kajsa@olden.se