Enligt ramavtal med Borås Stad har Olden Bygg & Miljö anlitats för att mäta radonhalterna i några av stadens förskolor, skolor, LSS-boenden, SOL-boende och kontor.

En fastighetsägare är skyldig att veta hur radonhalterna ser ut på sin fastighet för de som vistas där. Vår miljökonsult har utfört långtidsmätningar för att kartlägga halterna i de berörda fastigheterna i Borås.

Mätningar gjordes enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter med riktlinjer för antal nödvändiga besök dosor som krävs. Detta ser olika ut beroende på vilken fastighet det handlar om. Bostäder och skolor behöver exempelvis många fler mätningar än kontorslokaler. Sen kan det också skilja sig om fastigheten är i direkt anslutning till marken eller om den befinner sig högre upp. Vi har i det här projektet jobbat med alla olika typer av mätningar i och med att fastigheterna och verksamheterna har skiljt sig åt.

Efter mätningarna skrev vi rapporter för varje objekt med bedömning, resultat och förslag på eventuella åtgärder. Senare gjorde vi även uppföljande kontrollmätningar för att se så att alla åtgärder har varit tillräckliga.

Projektet är pågående och vid behov kommer vi ut och gör nya mätningar för Borås Stad.

BESTÄLLARE: Borås Stad

PROJEKTBESKRIVNING: Radonmätningar

STORLEK: ca. 32 000 m² bruksarea

REGION: Borås

TIDPERIOD: Augusti 2017 – 2019

VÅRT UPPDRAG: Mäta radonhalter

KONTAKTPERSON

Mikael von Oldenskiöld

KA behörighet K enligt RISE
Cert. Entreprenadbesiktningsman enligt RISE
+46 (0) 706 31 84 58 mikael@olden.se

Andra projekt