Kontroll­ansvar

Som byggherre är du enligt plan- och bygglagen ytterst ansvarig för allt som händer på ditt bygge och det är i många fall ett lagkrav att det finns en inkopplad Kontrollansvarig på projektet. Därför kan det kännas tryggt med en erfaren och certifierad kontrollansvarig som stöttar dig längs vägen.

Vi är med er hela vägen från att i startskedet upprätta en kontrollplan till att slutligen avge ett färdigt utlåtande.

Antal ärenden med KA

31400

Under 2018 fick landets 290 kommuner frågan, “hur många bygglovs- och anmälansärenden har under senaste året krävt en certifierad kontrollansvarig”? av Boverket. De fick svar från 235 av kommunerna, hela 31 400 ärenden behövde en KA i projektet.

Behörighet enligt PBL

10:9

Enligt plan- och bygglagens 10:e kapitel, 9§ måste kontrollansvariga kunna styrka att de har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som krävs med tillhörande bevis om certifiering. För att behålla den måste den certifierade återkommande visa sina kvalifikationer.

Ert projekt är tryggt i våra händer

Med vår hjälp säkerställer ni att ert projekt följer de samhällskrav och regler som ställs genom PBL och BBR mfl. Vi upprättar kontrollplaner med alla de nödvändiga tekniska egenskapskraven som finns hos byggnaden för att göra den trivsam och säker för dem som ska vistas i den. Våra konsulter har många års erfarenhet av kontrollansvar och är certifierade med antingen behörighetsklass K eller N enligt RISE/Kiwa.

RELATERADE PROJEKT

Ansvariga konsulter

Behöver ni en KA ute på byggarbetsplatsen? Hör av er till någon av våra konsulter så hjälper vi er.

Mikael von Oldenskiöld

KA behörighet K enligt RISE

Cert. Entreprenadbesiktningsman enligt RISE

+46 (0) 706 31 84 58
mikael@olden.se

Mattias Freiholtz

KA behörighet K enligt RISE

Projekt- & byggledning

Godkänd Byggdoktor

+46 (0) 705 33 91 21

mattias@olden.se