Entreprenad­besiktning

Våra besiktningsmän har den erfarenhet och kunskap som krävs för att snabbt notera fel, brister och förhållanden i entreprenaden som inte uppfyller det som avtalats mellan parterna och samhällets krav.

Med ett gott omdöme, kombinerat med en lång branschteknisk, juridisk noggrannhet och utbildning, kontrollerar vi att alla krav är uppfyllda på bygget.

Steg per timma

1050

Under en dag där besiktningar genomförs i ett flerfamiljshus med lägenheter, där varje skarv studeras, fall mot brunn i badrum kontrolleras, där precis allt som kan upptäckas visuellt gås igenom. Under en sådan dag tar besiktningspersonen i genomsnitt 1 050 steg per timma.

Behörighet enligt PBL

10

Det finns ett antal olika typer av besiktningar. I Allmänna Bestämmelser, som ligger till grund för den nomenklatur som används, finns det 10 varianter beskrivna. 7 av dem används både på kommersiella- och konsumententreprenader, övriga 3 är varianter som endast används vid en av dessa två entreprenadformer.

Erfarenheten är nyckeln

Vi har under en lång tid utfört entreprenadbesiktningar såsom förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning där vi undersöker och bedömer avtalsenligheten i entreprenaden. I och med den erfarenheten tar vi ofta ansvaret för att sätta samman den besiktningsgrupp som krävs vid entreprenaden för att täcka alla enskilda områden som skall besiktigas. Några olika typer av fastigheter vi arbetar med är bland annat kontor, lagerbyggnader, industrihallar, skolor, kyrkor, villor, radhus och flerfamiljshus. I vissa projekt genomförs arbetet med hjälp av digitala verktyg, ex autodesk BIM 360, vilket vi upplever som positivt för hela processen. Med anledning av det pågår ett internt arbete för att ta fram fler digitala lösningar. Våra besiktningsmän har lång erfarenhet och är certifierade enligt RISE. Vi ingår även i SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp.

RELATERADE PROJEKT

Ansvarig konsult

Behöver ni hjälp med en besiktning? Hör av er till den av oss som ansvarar för besiktningar så hjälper vi er.

Mikael von Oldenskiöld

KA behörighet K enligt RISE

Cert. Entreprenadbesiktningsman enligt RISE

+46 (0) 706 31 84 58
mikael@olden.se