Projekt- & byggledning

Ute på byggplatsen blir vi er representant och arbetar lyhört och strategiskt för att uppnå alla era förväntningar och mål i projektet.

Vi har lång erfarenhet av projekt- och byggledning och ser till att projektet sker med rätt kvalitet och på ett kostnadsmedvetet sätt redan från start.

Byggprocessens längd

5 år

En genomsnittlig byggprocess tar 5 år från idéstadiet till dess att det är byggt och färdigt. Då har det gått från fundering och idé, via bygglov och eventuell överklagan till upphandling, byggstart och färdigställande.

Antal beviljade bygglov

13550

Under 2019 beviljades totalt 13 550 bygglov i Sverige enligt SCB. En del av dem var ärenden som är mindre omfattande och andra betydligt större. De större behöver ofta flera projekt och byggledare för att få ihop hela sitt projekt.

En erfaren och trygg ledare på bygget

Vi blir er förlängda arm ute på byggarbetsplatsen och säkerställer att ni får det slutresultat som är beställt från entreprenören. Projektet leder vi från start till slut eller så är vi tillhands enbart vid uppförandet av byggnationen. Ni får en erfaren part som svarar på alla byggtekniska frågor och som agerar filter mellan entreprenören och beställare. Det skapar tydlighet, effektivare arbetsplatser och gör att ni sparar tid till andra projekt. I slutändan får ni ett slutresultat som blir precis som ni tänkt er.

Ansvariga konsulter

Behöver ni en projekt- och byggledare ute på er arbetsplats? Hör av er till någon av våra ansvariga konsulter så hjälper vi er.

Mattias Freiholtz

KA behörighet K enligt RISE

Projekt- & byggledning

Godkänd Byggdoktor

+46 (0) 705 33 91 21

mattias@olden.se