Styrelsestöd BRF

Med en extern BRF-konsult får styrelsen hjälp att utföra tagna beslut och får råd, stöd och avlastning i sitt viktiga arbete. Styrelsen kan istället fokusera på att utveckla rätt saker i föreningen.

Efter 20 års arbete i styrelser vet vi att uppdraget i styrelsen underlättas och utvecklas mycket med hjälp av ett externt stöd. Det ger mer tid till strategiskt arbete.

Bostadsrättsföreningar med anställd personal

4000

I Sveriges 68 204 enskilda bostadsrättsföreningar är det endast c: a 4 000 som har anställd personal.
Övriga hyr in personal eller lägger ned sin egna värdefulla tid för att få föreningen att fungera.

Minsta antal ledamöter

3

En styrelse skall bestå av minst 3 ledamöter. Det betyder att det som minst är 204 612 personer i Sverige som sitter i en BRF-styrelse. Föreningens stadgar reglerar vilket maxantal det är i den enskilda föreningen. Ofta är det svårt att rekrytera till styrelsen, många lever ett liv där tiden inte räcker till. För att underlätta det arbetet är det bra att ta in extern hjälp.

Genom styrelsestödet hjälper vi er att

  • Skapa kontinuitet med ordentlig dokumentation som hjälper nuvarande och kommande styrelsemedlemmar.
  • Sköta kontakten med boenden i olika ärenden, anlitade entreprenörer, försäkringsbolag, myndigheter och andra aktörer.
  • Stötta med framtagning av underlag vid upphandlingar, projektledning och andra åtgärder i föreningen.
  • Skapa bättre incitament för engagemang i styrelsen och samtidigt få en jämnare åldersfördelning.
  • Stödja föreningen i att öka förutsättningarna för jämlikhet och integration.
  • Spara pengar genom att ta välgrundade beslut med god research och bättre samordning som grund.
  • Spara tid som kan användas till styrelsearbete där den behövs som mest.
  • Skapa möjlighet att ägna sig åt strategiskt framtidsarbete för föreningen istället för att ständigt släcka bränder.
  • Söka möjliga bidrag vid nya installationer.
  • Bidra med ett brett kontaktnät av kunniga och kompetenta leverantörer

Ansvariga konsulter

Behöver ni stöd i styrelsen i er bostadsrättsförening? Hör av er till någon av våra konsulter så hjälper vi er att komma igång.

Kajsa von Oldenskiöld

VD
Brf Konsult - Styrelsestöd
Projektledare

+46 (0) 700 39 31 00
kajsa@olden.se