Förorenade områden

Föroreningar i mark och vatten är ofta ett resultat av tidigare eller nuvarande verksamheter. Vid försäljningar, byggnationer eller utredningar bör fastigheten undersökas för att identifiera eventuella föroreningar. Vi hjälper er hela vägen med ert projekt genom både undersökningar, anmälan och miljöstöd.

Med många års erfarenhet av undersökningar och utredningar, både med komplexa och enklare frågeställningar, vet vi vad vi gör. Vi räds inte nya lösningar och att driva utvecklingen framåt. Allt arbete vi gör är noggrant och lösningsfokuserat där vi alltid strävar efter att leverera konkreta lösningar.

Misstänkt förorenade områden i Sverige

84500

I Sverige har länsstyrelserna på updrag av Naturvårdsverket identifierat misstänkt förorenade områden i Sverige. Av dessa har hittills 26 000 inventerats, varav 8 900 tillhör de två högsta riskklasserna. 124 av de värsta områdena har sanerats och är nu områden där marken används till annat.

Sveriges första miljöskyddslag

1969

Innan Sveriges första miljöskyddslag kom 1969 hade vi inga lagar som reglerade hur utsläpp fick ske och många av våra förorenade områden bildades då. Sedan dess har miljöskyddet succesivt förstärkts i Sverige och idag krävs både utredningar och skyddsåtgärder.

Våra tjänster inom förorenade områden

Förorenade områden är ett brett begrepp och innefattar många olika områden. De tjänster vi erbjuder är:

 • Miljötekniska undersökningar
 • Miljö- och hälsoriskbedömningar
 • Åtgärdsförslag och kostnadskalkyler
 • Sanerings- och slutrapporter
 • Förstudie och huvudstudie
 • Statusbedömningar (IED)
 • Historiska inventeringar
 • Due Diligence
 • Anmälningar
 • Miljökontroll
 • Miljöstöd

Ansvarig konsult

Behöver ni hjälp med ert miljöarbete? Kontakta oss så hjälper vi er.

Kajsa von Oldenskiöld

VD
Brf Konsult - Styrelsestöd
Projektledare

+46 (0) 700 39 31 00
kajsa@olden.se