Skanska Nya Hem har gemensamt med husköparna i området Tölö, anlitat Olden Bygg & Miljö för att slutbesiktiga totalt 78 st fristående småhus.

I och med att jobbet kontrakterades med bland annat husköparna, som i det här fallet är privatpersoner, så gällde konsumenttjänstlagen. Då följde vi och besiktigade efter ABS som är Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader.

I projektet var det viktigt att vara tydliga med vilka regler som gäller och extra noga med kommunikationen ut mot husköparna.

Vid slutbesiktning och godkännande finns en garantitid på 2 år mellan husköparen och Skanska Nya Hem. Under den tiden gjorde vi en Paragraf 59-besiktning för att kolla på vad som har hänt med husen sedan de byggdes. Vi letade bland annat efter om sprickor hade uppstått i väggar och tak eller om fönster hade blivit svåröppnade och liknande fel som kan ha uppstått under den perioden.

Efter besiktningen fick båda parterna en sammanställning med vårt utlåtande som underlag.

BESTÄLLARE: Skanska Nya Hem och husköparna

STORLEK: 78 småhus

REGION: Kungsbacka, Tölö

TIDPERIOD: Januari 2016 – December 2017

KONTAKTPERSON

Mikael von Oldenskiöld

KA behörighet K enligt RISE
Cert. Entreprenadbesiktningsman enligt RISE
+46 (0) 706 31 84 58 mikael@olden.se

Andra projekt