I området runt Smörslottsgatan byggs det gott om kontor, sjukhus och liknande fastigheter. Vi fick i uppdrag av Balder att undersöka marken inför anläggning av en parkeringsplats i området.

I samband med många nybyggnationer i området ville Balder anlägga en parkeringsplats för de som jobbar i närheten. På ytan som skulle bli parkeringsplatsen, hade det tidigare funnits en barack som fungerat som en tillfällig förskola i några år. Efter att baracken tagits bort, hade området stått tomt men använts för att ställa upp bland annat bilar, fordon och grävmaskiner.

För att få anlägga parkeringsplatsen krävde Miljöförvaltningen en miljöteknisk markundersökning.

Vi åkte ut på plats och undersökte fyllnadsmassor som hade legat där sen innan förskolan och kollade bland annat pH-värden och halter av tungmetaller då det inte fanns någon utförlig historik för området. Vi undersökte även det övre marklagret där fordonen hade stått. Proverna skickades in för labbanalys och vi utvärderade resultatet för att slutligen skicka in rapporten till Miljöförvaltningen. Allt som allt, en snabb och noggrann leverans.

Efter undersökningen fick projektet godkänt för att genomföras.

BESTÄLLARE: Balder Projektutveckling

STORLEK: ca. 7000 m²

REGION: Göteborg

TIDPERIOD: November 2018 – December 2018

KONTAKTPERSON

Mikael von Oldenskiöld

KA behörighet K enligt RISE
Cert. Entreprenadbesiktningsman enligt RISE
+46 (0) 706 31 84 58 mikael@olden.se

Andra projekt