Kyrkbyskolan

Vid en om- och tillbyggnad av Kyrkbyskolan, anlitades Olden Bygg & Miljö för att genomföra besiktningar av fastigheten.

Med målet att fräscha upp de gamla lokalerna och idrottshallen, gjorde Kyrkbyskolan ett omtag kring fastigheten. Man byggde om och gjorde även tillbyggnader av skolan.

I samband med detta anlitades Olden Bygg & Miljö för att besiktiga bygget. Genom en bra dialog med både beställare och platschef, hade vi huvudansvaret för besiktningen där en del av arbetet bestod i att samordna biträdande besiktningsmän.

Vi besiktigade allt från väggar, tak och golv till el, VVS och inomhusmiljö för att kontrollera så att det var utfört enligt de branschregler och toleranser som finns.

Totalt gjorde vi ca. 10 besök för att slutligen sammanställa en bilaga till utlåtandet. Projektet avslutades under våren 2016.

KONTAKTPERSON

Mikael von Oldenskiöld

KA behörighet K enligt RISE Cert. Entreprenadbesiktningsman enligt RISE