I Mölndal har Riksbyggen byggt 3 punkthus med 9 lägenheter i varje fastighet. De anlitade Olden Bygg & Miljö för kontrollansvar ute på bygget.

Riksbyggen var i behov av en erfaren kontrollansvarig för att säkerställa att man följer de krav och regelverk som finns vid byggnationen. Det rör allt från brandsäkerhet och tillgänglighet till barnsäkerhet och rätt inomhusmiljö.

Vår KA började projektet med att sätta upp en kontrollplan som skickades till kommunen som vi hade ett tekniskt samråd med för att bygget skulle få komma igång. Under byggets gång gjorde vi arbetsplatsbesök för att se till så att man lever upp till de uppsatta kontrollerna. Projektet avslutades med ett slutsamråd ihop med kommunen och beställaren.

Byggnationen blev klar under 2015 och vid slutbesiktningen nådde man upp till de normer och krav som samhället har på den här typen av fastigheter, enligt PBL och BBR.

BESTÄLLARE: Riksbyggen

STORLEK: 4 punkthus / 9 lägenheter per hus / gemensam anläggning

REGION: Mölndal

TIDPERIOD: Februari 2014 – Juni 2015

KONTAKTPERSON

Mikael von Oldenskiöld

KA behörighet K enligt RISE
Cert. Entreprenadbesiktningsman enligt RISE
+46 (0) 706 31 84 58 mikael@olden.se

Andra projekt